Toggle menu
11 oktober 2023

Gebiedspaspoort transformatie akkoord

Op woensdag 27 september heeft de gemeenteraad ingestemd met het gebiedspaspoort Larenseweg 30. Dat betekent dat we verder kunnen met de plannen voor transformatie van het bestaande kantoorpand naar 65 sociale- en lage middenhuurwoningen en 1.600 m2 werkruimte.

Het bestaande parkeerterrein aan de achterzijde wordt grotendeels vrij gemaakt van auto’s, die komen in een ondergrondse parkeergarage, zodat er ruimte komt voor groen. Bij het opstellen van het locatieontwikkelplan worden de aandachtspunten meegenomen, zoals in het amendement A23-129 Aandachtspunten voor uitwerking gebiedsagenda Larenseweg 30 door de raad zijn meegegeven.

Naar verwachting is begin 2024 het locatieontwikkelplan gereed. Dat is het moment om ook de buurtbewoners te laten zien waar we staan. De opmerkingen van de gemeenteraad en de ideeën vanuit de buurt worden verwerkt in het locatieontwikkelplan. De volgende buurtbijeenkomst staat gepland in het begin van 2024.

In 2024 willen we een omgevingsvergunning voor de bouwwerkzaamheden aanvragen.

Zie ook de berichtgeving vanuit de gemeente

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm