Toggle menu
15 augustus 2023

Update LW30, zomer 2023

In postcodegebied 1221 staat een aantal ontwikkellocaties. LW30 is een ontwikkellocatie.

Elke ontwikkellocatie volgt dezelfde planvorming die uit acht stappen bestaat. Zoals de gebiedsagenda (de toekomstvisie op de wijk), het beeldkwaliteitsplan (de ruimtelijke kaders voor dit gebied), het bestemmingsplan (de juridische regels in het gebied) en het gebiedspaspoort (de individuele spelregels per locatie).

Het gebiedspaspoort is inmiddels vastgesteld door het college en wordt naar verwachting in september door de gemeenteraad behandeld. Als de gemeenteraad het gebiedspaspoort vaststelt kunnen we starten met de volgende fase van de planvorming. En dat is de ontwikkeling van het locatieontwikkelplan. Hierin maken we een nieuwe ontwerpslag en komen we een stap dichter bij het eindbeeld.

Na het afronden van het locatieontwikkelplan (stap 4 in het 1221-traject) nodigen we de buurt uit voor een volgende buurtbijeenkomst. Een goed moment om weer met elkaar in gesprek te gaan.

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm