Toggle menu

Cookies

Allereerst vragen wij uw expliciete toestemming middels een ‘cookie consent banner’ onderaan onze website voor het plaatsen van een zogenaamde Facebook meetpixel. Deze pixel verstuurt gegevens van uw bezoek aan deze website naar Facebook, zodat wij conversiestatistieken bij kunnen houden (vanuit Facebook).

Daarnaast vragen wij GEEN toestemming voor het gebruik van een Google Analytics meetcode. Deze wordt dus altijd geladen. Hoewel wij hiermee persoonsgegevens verwerken van u als websitebezoeker, claimen wij ‘noodzaak ter behartiging van ons gerechtvaardigd belang’ op basis van artikel 8, onder f, van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uiteraard hebben wij, conform de richtlijn van de Authoriteit Persoonsgegevens voor het gebruik van Google Analytics, waarborgen getroffen waardoor uw recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet prevaleert boven ons gerechtvaardigd belang. Dit hebben wij gedaan middels de volgende maatregelen:

  • wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten;
  • wij hebben gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres;
  • wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;

Contactformulier

Wanneer u het contactformulier invult worden uw (persoons)gegevens verstuurd naar Dudok Wonen. U dient expliciet akkoord te gaan met deze handelswijze middels het aanvinken van de checkbox in het contactformulier. Wanneer u uw gegevens wilt inzien of laten verwijderen kunt een verzoek daartoe indienen bij Dudok Wonen, conform de AVG richtlijn.

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm