Toggle menu
25 maart 2023

Ondertekening intentieverklaring

De intentie is er: Larenseweg 30 verandert van kantoor naar woon- en werkplekken.
Op 25 maart hebben gemeente Hilversum en woningcorporatie Dudok Wonen een intentieovereenkomst getekend voor de herontwikkeling van het kantoorpand aan de Larenseweg 30. De intentie is om het gebouw circulair te verbouwen naar een duurzaam appartementengebouw voor werkende jongeren met op de begane grond werkruimtes die een maatschappelijke functie krijgen omgeven door een buurtpark.

Dag van 1221

De intentieverklaring werd getekend tijdens Dag van 1221 bij Vonk in de wijk. Ondertekenaars waren Robert-Jan Sliep directeur Woonbedrijf bij Dudok Wonen en Wijkwethouder Karin Walters van gemeente Hilversum. Met het tekenen van deze verklaring onderschrijven de gemeente en Dudok Wonen het plan om in 2024 de transformatie te starten van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30 naar het nieuwe huisvestigingsconcept LW30. Vanzelfsprekend was Dudok Wonen aanwezig op De Dag van 1221. Waarbij het gesprek met de buurt centraal stond. Ook werden er schetsen getoond van het eerste ontwerp van het gebouw, de vergroening en het maatschappelijk hart.

Robert-Jan Sliep: “Met deze intentieverklaring zetten we een eerste stap. Het is een mooie ontwikkeling als het gaat om circulaire verbouwen naar duurzaam en groen wonen & werken. Op deze eerste ideeën zijn we trots. Want, door de inzet op transformatie, circulariteit en maatschappelijke impact kunnen we onze bijdrage leveren aan de vergroening en leverbaarheid in de wijk 1221. Transformatie van bestaande panden opent ook nieuwe mogelijkheden om woningen toe te voegen aan de woningmarkt in Hilversum. Dit is een mooi voorbeeld en een mogelijke oplossing voor het nijpende woningtekort.”

Wijkwethouder Karin Walters voegt daaraan toe: “Er is inderdaad een grote vraag naar betaalbare woningen in Hilversum. Dit plan, het duurzaam ombouwen van verouderde bedrijfsruimte naar betaalbare woningen voor jongeren die al werken en op zichzelf willen wonen, past bij wat we willen. De combinatie van maatschappelijke functies in het gebouw en het realiseren van een buurtpark heeft een toegevoegde waarde voor de wijk. Het zorgt voor meer groen en geeft de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en bij te praten”.

Groen thuis LW30

Bij de transformatie van het kantoorpand Larenseweg 30 staat centraal de herontwikkeling van het bestaande pand naar een aantrekkelijke nieuwe plek aan de Larenseweg. Het nieuwe huis LW30 wordt een thuis voor maatschappelijke ondernemers en starters die duurzaam wonen en ondernemen belangrijk vinden. Van een saai afgesloten kantoorgebouw naar een fraai gebouw, passend in de omgeving met een nieuwe buitenruimte van minimaal 1000m2. Het is een compleet nieuw huisvestigingsconcept waarbij de uitgangspunten zijn: starters op de woningmarkt, 65 betaalbare woningen, duurzaam en zoveel als mogelijk circulair verbouwen met veel groen, buurtpark en een centrale ontmoetingsplek voor de buurt met oog voor de maatschappelijke meerwaarde door vestiging van ondernemers op de begane grond met een maatschappelijke functie en woonruimte voor werkende jongeren en andere bewoners. Het sluit goed aan bij de kracht Dudok Wonen. Het creëren van kansen voor iedereen.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit project? Stuur dan een email naar communicatie@dudokwonen.nl

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm