Toggle menu
10 maart 2023

Buurtbijeenkomst 9 maart

De buurtbijeenkomst op donderdagavond 9 maart over de herontwikkeling van het kantoorpand aan de Larenseweg 30 werd goed bezocht. Dudok Wonen lichtten de plannen toe om het gebouw circulair te verbouwen naar duurzame appartementen voor onder meer werkende jongeren, werkruimtes met maatschappelijke functies en een buurtpark. De aanwezigen kregen na de presentatie van het plan gelegenheid om vragen te stellen aan Gemeente Hilversum, Architect Bureau Bos en Dudok Wonen. De beschikbare informatie werd gedeeld met de afspraak om terug te komen bij de volgende stap en omwonenden dan verder te informeren en te betrekken bij de doorontwikkeling van het plan.

Dudok Wonen introduceert groen thuis LW30

Tijdens de bijeenkomst werd door medewerkers van Dudok Wonen en architect Bureau Bos presentaties gegeven over de plannen. Er werd een toelichting gegeven op het ontwerp en planvorming, maatschappelijke functies, duurzaamheid en het te realiseren buurtpark. Centraal stond de herontwikkeling van het bestaande kantoorpand naar een aantrekkelijke nieuwe groene maatschappelijke plek aan de Larenseweg. Van een saai afgesloten kantoorgebouw naar een fraai gebouw, passend in de omgeving met een nieuwe buitenruimte van minimaal 1000m2. Dat is extra openbare leefruimte voor bewoners en de buurt. Het is een compleet nieuw woonconcept waarbij de uitgangspunten zijn: starters op de woningmarkt, duurzaam, circulair verbouwen, veel groen en een centrale ontmoetingsplek voor de buurt met oog voor de maatschappelijke meerwaarde door vestiging van ondernemers op de begane grond met een maatschappelijke functie en woonruimte voor werkende jongeren en andere bewoners.

In contact met de buurt

Na de presentaties kregen de buurtbewoners de gelegenheid om op een informele manier vragen te stellen en ideeën en wensen te delen over drie thema’s: Maatschappelijke hart, Buurtpark en Duurzaam Bouwen. Alle ideeën en vragen worden meegenomen en bekeken. In een later stadium wordt daar op teruggekomen. De verslaglegging van deze bijeenkomst wordt binnenkort gedeeld via een nieuwsbericht op de site van 1221 en via een nieuwsbrief. Voor de zomervakantie volgt een tweede buurtbijeenkomst om verder te praten over de plannen.

Ontwikkelingen LW30

Dudok Wonen heeft een voorstel gemaakt en ingediend bij de gemeente Hilversum. Het voorstel bestaat uit hoofdlijnen en legt uit hoe de herontwikkeling van het bedrijfspand Larenseweg 30 bijdraagt aan de ambities uit de gebiedsagenda.

Op zaterdag 25 maart, tijdens De dag van 1221, wordt de intentieovereenkomst getekend door Dudok Wonen en het college van B&W. De partijen hebben afgesproken dat de haalbaarheid van de herontwikkeling verder wordt onderzocht. Ook dan kunnen buurtbewoners bij de tafel van Dudok Wonen terecht voor vragen.

Daarmee onderschrijven de gemeente en Dudok Wonen de intentie dat in 2024 de transformatie start van het bestaande kantoorpand aan de Larenseweg 30, naast de Melkfabriek, naar een nieuw huisvestigingsconcept. Het nieuwe huis wordt een thuis voor maatschappelijke ondernemers en starters op de woningmarkt die duurzaam wonen en ondernemen belangrijk vinden. Een mooie ontwikkeling als het gaat om circulaire verbouwen naar duurzaam wonen & werken. Het sluit goed aan bij de kracht van Dudok Wonen. Het creëren van kansen voor iedereen. LW30 is het plan voor een nieuw huis met een maatschappelijke hart en een groene centrale ontmoetingsplek in de buurt.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van dit project dan kunt u zich aanmelden. Stuurt u dan een email naar communicatie@dudokwonen.nl.

© 2024 LW30
Ontwerp: Concreet geeft vorm